Naším patronem je Láďa Hron
Psí modlitba

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka. Je to pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku. Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích. Milionkrát zavrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za péči, abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. I kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Odchytová služba

Odchyt nalezených, opuštěných a toulavých zvířat (psů, koček) je v souladu s platnými právními předpisy prováděn výhradně na území města Chrudim a smluvních obcí.

Odchyt zvířat provádí pracovníci útulku, ve spolupráci s městskou policií, na základě oznámení Městského operačního střediska Městské policie Chrudim, nebo osobou pověřenou smluvní obcí.

V případě nálezu toulavého, či opuštěného psa, kočky na území města Chrudim volejte Městskou polici na tel. 156.

V případě nálezu psa, kočky v jiné obci kontaktujte obecní úřad (starostu obce).

Odchyt koček (platí pouze pro kočky nalezené na území města Chrudim):

Kapacita útulku pro kočičky je 3-6 míst. Slouží nám pro umístění dva kotce. Jeden je používán pro nově přijaté svěřence jako ,,karanténní´´ a druhý kotec je po většinu roku obsazen zdravými, či již vyléčenými kočkami k adopci.

Do útulku jsou tedy přijímána hlavně koťata (velmi malá), která by se sama o sebe nepostarala a nadále umisťujeme kočky jevící známky onemocnění nebo zraněné ( např. sražené autem, pokousané od psa, týrané ... atd.).

Kočka je sama o sobě teritoriální zvíře. To znamená, že má v přírodě svoje teritorium, ve kterém se pohybuje. V teritoriu loví myši, nebo se jen tak prohání po světě. Kočka se může klidně toulat i několik dnů a pak se zase vrátí domů. Je spokojená a netrpí. Pokud je kočka velká, zdravá a nejeví známky choroby tak ji prosíme ponechte běhat. Určitě se vrátí domů. Pokud kočička jen odběhne od svého domu a chvíli se toulá, neznamená to, že se musí hned zavřít za mříže útulku, kde je menší pravděpodobnost shledání s majitelem. Kočka je jiná než pes a to bychom si měli uvědomit. Umí se o sebe postarat.

Pokud máte dotazy k odchytové službě, neváhejte nás kontaktovat:

  • vedoucí útulku: 734 796 370
  • zástupce vedoucího útulku: 734 796 371